Uppdatera UNIFI Controler i Docker på Synology NAS

Publicerat av Tomas Larsson den

SSH till  Synology NAS med hjälp av PuTTy , logga in med ditt konto med admin.
Hämta UniFi Controller Docker-behållaren från Dockers Hub genom att skriva följande kommando:

sudo docker pull jacobalberty/unifi:latest

Stoppa och döp om Unifi container i DOCKER_ OLD
Gör en backupp först av aktuell UNIFI konf

Kör den nya UniFi Controller behållaren genom att skriva följande:

sudo docker run -d –init –restart=unless-stopped –name=unifi-controller –net=host –volume=/volume1/docker/unifi:/var/lib/unifi -p 8080:8080/tcp -p 8081:8081/tcp -p 8443:8443/tcp -p 8843:8843/tcp -p 8880:8880/tcp -p 8883:8883/tcp -p 3478:3478/udp jacobalberty/unifi:latest


Alternativt

sudo docker run -d –name unifi-controller –net=host jacobalberty/unifi:latest

 

gå till: https://192.168.88.200:8443

OBS kolla att DOCKER containern är startad

Återställ ev från Backuppen